פרוייקטי SOX

סרביינס אוקסלי

משרד רו"ח אבנר בן חיים מתמחה במתן ייעוץ פרוייקטי SOX וממשל תאגידי,המשרד מייעץ ומנהל פרויקטים עבור ארגונים כגון: חברות הנסחרות בנאסד"ק, חברות ציבוריות ותאגידים בישראל. לאבנר בן חיים ניסיון רב בפרויקטים של SOX בישראל ובארה"ב. 

ייעוץ SOX

ביצוע וניהול פרויקטי SOX במגוון סקטורים כגון: חברות הנסחרות בנאסד"ק, חברות ציבוריות ותאגידים מדווחים בישראל, חברות ממשלתיות, בנקים, חברות ביטוח, קרנות פנסיה וקופות גמל, דיווחיים, מעילות והונאות.

בניית תוכנית אכיפה מנהלית בהתאם לחוק ייעוץ הליכי אכיפה ברשות לני"ע (2011)
הטמעת נהלי עבודה לגידור החשיפה להפרות

ייעוץ תפעולי

  • תוכנית התייעלות והפחתת עלויות
  • שיפור ביצועי הארגון
  • תכנון ותפעול מערכי שירות ותמיכה
  • תכנון ותפעול מערכי ייצור, ייעול מערכי הרכש, ניהול מלאים, הקטנת עלויות
  • ארגון ושיטות, ייעול ושיפור תהליכים
  • ניהול פרויקטים - ניהול ובקרה של פרויקטים מורכבים - ניהול לוחות זמנים, ניהול ובקרה תקציבית וניהול סיכונים תפעוליים 
  • ניהול שרשרת אספקה - ניהול כלל תהליך הרכש, הייצור וההפצה בראיה כוללת של קשרי גומלין בין מרכיבי השרשרת השונים והצורך בתיאום אסטרטגי וטקטי ביניהם